fbpx
 

Kullanım Koşulları ve Telif Hakları

This page (together with the documents referred to on it) tells you the terms on which you may make use of our website (www.terraco.com), whether as a guest or a registered user (“Terms of Use”). Please read these Terms of Use carefully before using our website, www.terraco.com (“our website”), whether as a guest or a registered user. By using our website, you indicate that you accept these Terms of Use and agree to abide by them. If you do not agree to these Terms of Use, please refrain from using our website. The download and use of digital audio and/or video content and/or podcasts from this website are subject to these Terms of Use.
Hakkımızda
Bu web sitesi Terraco Holdings Limited’e aittir ve tarafımızca işletilmektedir. Kıbrıs’ta kayıtlı özel bir limited şirketiz ve kayıtlı ofisimiz P.O. Box 4092, Limasol, Kıbrıs.

Websiteye Erişim
Web sitemize erişime geçici olarak izin verilmektedir ve web sitemizde sunduğumuz hizmeti önceden haber vermeksizin geri çekme veya değiştirme hakkını saklı tutarız (aşağıya bakın). Web sitemizin herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre boyunca kullanılamaması durumunda sorumlu olmayacağız. Zaman zaman, web sitemizin bazı bölümlerine veya web sitemizin tamamına erişimi, bize kaydolan kullanıcılarla kısıtlayabiliriz. Güvenlik prosedürlerimizin bir parçası olarak bir kullanıcı kimlik kodu, şifre veya başka herhangi bir bilgi seçerseniz veya size verilirse, bu bilgileri gizli olarak ele almalı ve herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmemelisiniz. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmüne uymadıysanız, sizin tarafınızdan seçilmiş veya bizim tarafımızdan tahsis edilmiş herhangi bir kullanıcı tanımlama kodunu veya şifresini herhangi bir zamanda devre dışı bırakma hakkına sahibiz.

Kullanıcılar web sitemize erişim için gerekli tüm düzenlemeleri yapmaktan sorumludur. İnternet bağlantınız aracılığıyla web sitemize erişen tüm kişilerin bu Kullanım Koşullarından haberdar olmalarından ve bunlara uymalarını sağlamaktan da kullanıcı sorumludur.

Sorumluluk Reddi
Bu web sitesi derlenirken makul özen gösterilmiş olsa da, herhangi bir kişi veya kuruluş tarafından, bu web sitesinde yer alan veya bu web sitesi aracılığıyla erişilen bilgilerin bir sonucu olarak, doğrudan veya başka bir şekilde temel aldığı herhangi bir işlemden,tarafımızdan veya üçüncü şahıslarca sağlansa dahi Terraco sorumlu tutulamaz.

Terraco web sitesinin içeriği hakkında açık veya gizli olarak hiçbir garanti, beyan veya taahhütte bulunmaz(Bunlarla sınırlı olmamak üzere, söz konusu içeriğin güncelliği, geçerliliği, doğruluğu, eksiksizliği veya belirli bir amaca uygunluğu veya web sitesinin kullanımından elde edilebilecek sonuçların hatasız veya güvenilir olacağı dahil). Bu web sitesinin kullanımıyla bu web sitesinden elde edilen veya indirilen bilgilerin kullanımından ve risklerinden tamamen sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.

Bazı yargı bölgeleri, gizli garantilerin hariç tutulmasına izin vermez, bu durumda yukarıdakiler bu tür yargı alanlarında geçerli olmayacaktır. Bu web sitesinde sağlanan ürünler ve sistemler hakkındaki bilgiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Terraco bu web sitesinde belirtilen tavsiye edilen özellikler, ülkelere göre sistem bileşenleri, ürün içerikleri, ambalaj tipi, ambalaj boyutu, karıştırma, renk, kullanım, kurulum ve uygulama, beklenen tüketim, beklenen performans ve garanti şartları gibi şartları haber vermeksizin değiştirebilme hakkına sahiptir.

Herhangi bir spesifik ürün, sistem veya bu web sitesindeki herhangi bir konu ile ilgili herhangi bir işlem yapmadan önce size en yakın Terraco temsilcisine danışınız.

Sorumluluğumuz
Yasaların izin verdiği ölçüde, biz ve Grubumuzun diğer üyeleri (aşağıda tanımlandığı üzere) ve bize bağlı üçüncü taraflar aşağıdakileri açıkça hariç tutar:

  • Tüzük, genel hukuk veya eşitlik hukuku tarafından aksi belirtilmedikçe tüm koşullar, garantiler ve diğer şartlar; ve
  • Web sitemizle bağlantılı olarak veya web sitemizin kullanımı, kullanılamaması veya kullanımının sonuçlarıyla bağlantılı olarak herhangi bir kullanıcının maruz kaldığı doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasar için herhangi bir sorumluluk (i) gelir veya gelir kaybı, (ii) iş kaybı, (iii) kar veya sözleşme kaybı, (iv) beklenen tasarruf kaybı, (v) veri kaybı ile ilgili herhangi bir yükümlülük dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, (vi) iyi niyet kaybı, (vii) boşa giden yönetim veya ofis zamanı; ve (viii) öngörülebilir olsa bile haksız fiil (ihmal dahil), sözleşmenin ihlali veya başka bir sebepten kaynaklanıp ortaya çıkmayan her türlü diğer kayıp veya hasar.

Terraco web sitesinde yer alan işlevlerin kesintisiz veya hatasız olacağını, kusurların düzeltileceğini veya bu web sitesinin veya onu kullanıma sunan sunucunun virüs veya hata içermediğini garanti etmez.

Fikri Mülkiyet Hakları
Tüm belgeler, dosyalar, kılavuzlar, broşürler, teknik veri sayfaları (TDS), malzeme güvenlik veri sayfaları (MSDS), metin, resimler, RSS beslemeleri, ses dosyaları, podcast’ler, video dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu web sitesindeki fikri mülkiyet hakları içerdiği dosyalar, flash öğreticiler, grafikler, cihazlar ve kodlar ve bu web sitesinin genel “görünümü ve hissi”, Terraco Holdings Limited’e, Bağlı Şirketlerine (aşağıda tanımlandığı gibi) veya üçüncü taraf sağlayıcılarına aittir. Bu çalışmalar, dünya çapında telif hakkı yasaları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır. Tüm bu haklar saklıdır.

Ticari olmayan kullanımlarınız için bu web sitesinden tek bir kopya almaya,herhangi bir kopya veya baskı tüm telif hakkı ile diğer mülkiyet bildirimlerini ve bunların içerdiği herhangi bir sorumluluk reddini muhafaza etmeniz koşuluyla, yetkiniz bulunmaktadır.Tüm Terraco isimleri, logoları ve ticari markaları önceden yazılı iznimiz olmadan kullanılamaz veya çoğaltılamaz.

Yukarıda özel olarak belirtilenler dışında, bu web sitesinin içeriğinin bir kısmının veya tamamının herhangi bir biçimde çoğaltılması, bu web sitesine ve / veya içeriğine dayalı olarak herhangi bir türev çalışmanın oluşturulması, diğer web sitelerine, elektronik erişim sistemlerine veya yayınlara dahil edilmesi yasaktır. Herhangi bir şema, resim, fotoğraf, video veya ses dizisini veya herhangi bir grafiği beraberindeki herhangi bir metinden ayrı olarak kullanılamaz. Önceden yazılı iznimiz olmadan başka bir web sitesine bu web sitesine bağlantı eklenemez.

Terraco,bu web sitesinde bulunan üçüncü şahıslara ait içeriği kullanma hakkına sahip olduğunuzu garanti etmez ve bu içeriği kullanmadan veya indirmeden önce üçüncü şahıs sahibinden izin almanız gerekir.Telif hakkı ile korunan içerik, önce uygun izinler alınmadan değiştirilemez veya bu tür içerik üzerinde görünen herhangi bir yazar atıf bildirimi veya telif hakkı bildirimi değiştirilemez.

Yukarıda belirtilen sınırlı izin haricinde, bu web sitesindeki hiçbir şey başka bir hak veya lisans veriyor olarak yorumlanmamalıdır. Bu web sitesinde atıfta bulunulan tüm ürün adları, diğer şirketlere ait olduğu belirtilen markalar haricinde Terraco Holdings Limited veya Bağlı Şirketleri’nin ticari markalarıdır ve tüm hakları saklıdır.

Respecting Intellectual Property Rights
If you believe that any content on our website infringes your copyright or other intellectual property rights, please contact us at info@terraco.com with a detailed description of the alleged infringement, including the specific content in question and proof of ownership. We will promptly investigate and take appropriate action to address any valid claims.

Kullanıcı Tarafından Sağlanan Bilgileri Kullanma Hakkı
Bu web sitesine dahil edilmesi için herhangi bir materyal göndermeniz durumunda (bunlarla sınırlı olmamak üzere, kişisel bilgiler, know-how, yorumlar, fikirler, sorular, teknikler, özetler veya benzerleri dahil),(i) bu tür materyalin gizli sayılmayacağını (ii) bu tür materyalin tescilli sayılmayacağını ve (iii) bize kullanım için geri alınamaz, dünya çapında, kalıcı, telifsiz, münhasır olmayan bir lisans vereceğini , herhangi bir amaçla herhangi bir kısıtlama olmaksızın ifşa etme, kopyalama, değiştirme, uyarlama, kamuya açık bir şekilde görüntüleme ve tercüme etme hakkının verildiğini kabul etmiş sayılırsınız.

Terraco,mutlak takdirimize bağlı olarak, bu web sitesine dahil edilmesi için gönderdiğiniz herhangi bir materyali önceden haber vermeksizin kaldırma veya silme hakkını saklı tutar. Terraco,sizin tarafınızdan web sitemize gönderilen veya yüklenen herhangi bir materyalin fikri mülkiyet haklarını veya gizlilik haklarını ihlal ettiğini iddia eden herhangi bir üçüncü şahsa kimliğinizi ifşa etme hakkına sahiptir.

Virüsler,Bilgisayar Korsalığı ve Diğer Suçlar
Kötü niyetli veya teknolojik olarak zararlı olan virüsleri, truva atlarını, solucanları,logic bombları veya diğer malzemeleri bilerek ekleyerek web sitemizi kötüye kullanmamalısınız. Web sitemize,websitemizin depolandığı sunucuya veya web sitemize bağlı herhangi bir sunucuya,bilgisayara veya veritabanına yetkisiz erişim sağlamaya çalışmamalısınız.Hizmet reddi saldırısı veya dağıtılmış hizmet reddi saldırısı yoluyla web sitemize saldırmamalısınız.

Terraco bu tür kötüye kullanımları ilgili kolluk kuvvetlerine bildirecek ve kimliğinizi onlara ifşa ederek bu makamlarla işbirliği yapacaktır. Böyle bir olay olması durumunda, web sitemizi kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Web sitemizi kullanmanızdan veya üzerinde veya bağlantılı herhangi bir web sitesinde yayınlanan herhangi bir materyali indirmenizden dolayı bilgisayar ekipmanınıza, bilgisayar programlarınıza,verilerinize veya diğer özel materyallerinize bulaşabilecek dağıtılmış siber saldırılar, virüsler veya diğer teknolojik olarak zararlı materyallerin neden olduğu herhangi bir kayıp veya hasardan Terraco sorumlu tutulamaz.İyi bilgi işlem uygulamasına uygun olarak, bu web sitesinden erişilen ve / veya indirilen tüm materyalleri ve / veya içeriği, ticari olarak temin edilebilen güncel virüs kontrol yazılımlarını kullanarak virüs kontrolü yapmanız önerilir.

Websayfası İçin Bağlantı Linki
Önceden yazılı onayımızı almadan ana sayfamıza bağlantı veremezsiniz.Bağlantı onayı vermemiz durumunda ancak adil,yasal ve itibarımızı zedelemeyecek şekilde kullanılabilir. Terraco’nun onayı olmadan herhangi bir ilişkilendirme, onay veya tasdik önerecek şekilde bir bağlantı yönlendirmesi yapılamaz. Size ait olmayan herhangi bir web sitesinden bağlantı kurmamalısınız.

Web sitemiz başka herhangi bir sitede çerçevelenmemelidir ve yukarıda belirtilen yazılı onayımızı takiben, ana sayfamız dışında web sitemizin herhangi bir bölümüne bağlantı oluşturamazsınız. Haber vermeksizin bağlantı iznini geri çekme hakkımız saklıdır. Bağlantı oluşturduğunuz web sitesi her açıdan bu Yasal Bildirime uymak zorundadır.

Üçüncü Şahıs Websiteleri ve İçeriği
Bu web sitesi üçüncü şahıslara ait içerik (örn. Makaleler, görsel kütüphaneleri, veri beslemeleri veya özetler) içerebilir ve ayrıca üçüncü şahıslara ait web sitelerine hipermetin bağlantıları içerebilir. Terraco olarak kullanıcılarımıza nezaketen bu tür üçüncü şahıs içerik ve bağlantılarını sağlıyoruz. Bağlantılar yalnızca bilgi amaçlı verilmiştir. Bu web sitesinde atıfta bulunulan, erişilen veya mevcut üçüncü şahıslara ait web siteleri veya içerik üzerinde hiçbir kontrolümüz yoktur ve bu nedenle, bu tür üçüncü şahıs web siteleri veya içeriği veya kullanılabilirliği için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz, sponsor olmuyoruz, tavsiye etmiyoruz veya başka bir şekilde kabul etmiyoruz. Özellikle, herhangi bir üçüncü tarafın sahip olduğu içeriğin,bu tür üçüncü taraf web sitesinde veya içeriğinde yer alan, (bu veya başka herhangi bir web sitesinde yayınlanmış olsun) herhangi bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği veya herhangi bir bilgi veya görüşten kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu kabul etmiyoruz.

Websitede Yapılacak Değişiklikler
Terraco bu web sitesinin herhangi bir bölümünü veya bu yasal bildirimi herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.Bu yasal bildirimdeki herhangi bir değişiklik, bu web sitesine bir sonraki erişiminizde yürürlüğe girecektir. Sizin için bağlayıcı olduklarından, yaptığımız herhangi bir değişikliği farketmek için zaman zaman bu Yasal Bildirimi kontrol etmeniz beklenmektedir. Yukarıdakilere bakılmaksızın,Terraco bu web sitesini güncel tutmak zorunda bulunmayıp ihtiyaç duyulursa, bu web sitesine erişimi askıya alabilir veya süresiz olarak kapatabilir.

Yargı Yetkisi ve Uygulanacak Hukuki İşlemler
İngiliz mahkemeleri, ikamet ettiğiniz ülkede veya ilgili diğer herhangi bir ülkede bu koşulların ihlali nedeniyle size karşı dava açma hakkımızı saklı tutmamıza rağmen, web sitemize bir ziyaretten kaynaklanan veya bununla ilgili herhangi bir iddiada münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. Bu Kullanım Koşulları İngiliz yasalarına tabidir.

Privacy Policy
Please review our Privacy Policy, which explains how we collect, use, and protect your personal information.

İletişim
terraco@terraco.com.tr adresine email göndererek bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Terraco ve “Group” a yapılan atıflar, Terraco Holdings Limited ve Bağlı Şirketlerine yapılan atıflardır. Bu Kullanım Koşullarında “Bağlı Kuruluşlar”, Terraco Holdings Limited tarafından zaman zaman kontrol edilen, kontrol edilen veya ortak kontrol altında olan herhangi bir şirket veya diğer ticari kuruluş anlamına gelir ve bu tanımın amaçları doğrultusunda,”kontrol”, (i) oy hakkına sahip menkul kıymetlerin yüzde ellisinin (% 50) veya daha fazlasının doğrudan veya dolaylı sahipliği veya bu şirket veya diğer kuruluştaki oy hakkına sahip olması anlamına gelir.